Działania, które podejmowaliśmy wraz z marką Sto w minionym roku, przyniosły imponujące efekty. Przemyślana strategia komunikacyjna, zaprojektowana z myślą o sprecyzowanej grupie odbiorców – architektach i inwestorach – zaowocowała dotarciem do nich niemal 1,6 miliona razy w niespełna pół roku. Obrane przez nas cele strategiczne i metody ich realizacji sprawdziły się tak dobrze, że wraz z marką Sto podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu współpracy w 2022 roku w jeszcze szerszym zakresie.  

Strategia przygotowana dla firmy Sto opierała się na dwóch filarach – bieżącej komunikacji we własnych kanałach marki oraz działaniach reklamowych online i offline. Konsekwentna realizacja celu – stworzenia komunikacji Sto od podstaw – pozwoliła na zwiększanie rozpoznawalności spółki w grupie docelowej oraz świadomości na temat oferty produktowej, przynosząc oczekiwane i mierzalne efekty.  

Media społecznościowe i reklama 

Regularna komunikacja w mediach społecznościowych marki Sto była pierwszym z elementów dotarcia do obiorców, zdobycia i utrzymania ich uwagi. Kreatywna realizacji strategii sprawiła, że przygotowane przez nas publikacje w mediach społecznościowych dotarły do blisko 600 tysięcy osób. Warto wspomnieć, że treści publikowaliśmy nie tylko na Facebooku, lecz także na Instagramie – medium powszechnie kojarzonym z rozrywką. Stanowiło to duże wyzwanie, któremu podołaliśmy dzięki naszemu doświadczeniu i podejmowaniu przemyślanych decyzji. Uzupełnieniem działań digitalowych była brandowa i produktowa kampania reklamowa Google Ads. Udostępnione przez nas treści generowały średnio ponad 1,65 miliona wyświetleń reklam!  

Wydarzenia branżowe i współprace 

Jednym z kluczowych celów strategii komunikacyjnej było zwiększenie rozpoznawalności marki wśród grupy docelowej. Zrealizowaliśmy to założenie poprzez współpracę z czołowymi influencerami architektonicznymi w Polsce, czego efektem było m.in. powstanie filmu o Narodowym Forum Muzyki – jednej z najbardziej rozpoznawalnych realizacji firmy Sto w Polsce. Materiał zawierający eksperckie informacje z zakresu akustyki obiektów użyteczności publicznej i obowiązujących norm w tym obszarze obejrzało dotychczas 30 tysięcy osób, a skomentowało ponad 200. To jedno z kluczowych działań, zwiększające rozpoznawalności marki w Polsce, a także budujące jej ekspercki wizerunek u docelowych odbiorców. 

W minionym roku firma Sto była również partnerem ważnych wydarzeń z branży architektonicznej. Spośród nich warto wspomnieć o współpracy z Festiwalem Otwartych Pracowni Architektonicznych na kongresie Open Eyes Economy Summit, w którym udział wzięło 240 tysięcy osób zainteresowanych tematami architektonicznymi i budowlanymi. Jeszcze bardziej imponuje wynik wygenerowany w związku z uczestnictwem w spotkaniu z cyklu „Nowe trendy w architekturze” z udziałem Joanny Rayss i Jakuba Szczęsnego. Wszystkie zrealizowane działania komunikacyjne (m.in. artykuły, mailingi, bannery czy cross promocja z biurami architektonicznym) pozwoliły na dotarcie do 390 tysięcy odbiorców z grupy docelowej. 

Webinar na medal 

Ekspercki wizerunek marki Sto skutecznie wzmocniliśmy angażując się w przygotowanie webinarów branżowych. We współpracy z portalem Murator Plus zorganizowaliśmy spotkanie adresowane do specjalistów z zakresu budownictwa, architektów i inwestorów. Dzięki poruszeniu niezwykle aktualnego i istotnego społecznie tematu wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem specjalistów –  zdaniem redakcji Murator Plus było to najchętniej oglądane w 2021 roku wydarzenie na ich platformie! 

Warto również podkreślić, że już sam artykuł zapraszający i podsumowujący spotkanie zdobył prawie 3 500 unikalnych odsłon w ciągu jednego miesiąca, a skutecznie prowadzona kampania promocyjna wydarzenia w Google Ads i LinkedIn Ads doprowadziła do blisko 1 mln wyświetleń materiałów reklamowych przez osoby z branży. 

Media tradycyjne i online 

Kolejnym istotnym elementem działań komunikacyjnych była współpraca z mediami branżowymi, dla których przygotowaliśmy artykuły i treści eksperckie. Publikując teksty w prasie i na łamach portali online marka Sto zapisała się w świadomości kolejnych 200 tysięcy odbiorców. 

Kontynuujemy współpracę ze Sto 

Sukcesy, które odnieśliśmy w 2021 roku dzięki starannie przemyślanym i efektywnie wdrożonym działaniom zaowocowały kontynuacją i rozszerzeniem współpracy z marką Sto w roku 2022. Dotychczasową strategię wzbogaciliśmy o nowy kanał komunikacji – Facebook, a także rozpoczęliśmy stałe działania reklamowe na LinkedInie. Odpowiadamy również za wprowadzenie globalnej kampanii wizerunkowej marki na rynku polskim w obszarach mediów społecznościowych, performance oraz współpracy z mediami branżowymi z wykorzystaniem wielowymiarowych narzędzi komunikacji.