Efekty działań w Meta Adsach i consultingu, które prowadziliśmy z marką Yellow Tipi są imponujące. Zwiększyliśmy wartość zakupu o ponad 750%, a liczba transakcji wzrosła aż o 60%! Wspólnie podjęliśmy decyzję nie tylko o kontynuowaniu współpracy, ale też rozszerzeniu jej na inne kraje.  

Nasza strategia działania opierała się na dwóch głównych aspektach – skutecznych kampaniach sprzedażowych Meta Ads oraz consultingu treści. Konsekwentnie realizowana przyniosła znakomite i mierzalne efekty! 

Największe wyzwanie

Kluczowym wyzwaniem było zwiększenie sprzedaży elementów wyposażenia pokoju dziecięcego na rynku polskim i zagranicznym oraz wyróżnienie kreacji kampanii spośród licznej konkurencji. Branżę akcesoriów dziecięcych charakteryzuje duża konkurencyjność zarówno pod kątem cen, jak i rozpoznawalności. Wzięliśmy te czynniki pod uwagę.

Wdrożenie działań 

W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy audyt działań Google Ads, Meta Ads i dogłębną analizę stanu bieżącego. Pozwoliło nam to zidentyfikować najważniejsze obszary do poprawy zarówno na poziomie strategicznym (rozbudowywanie działań sprzedażowych na dole lejka z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów kampanii oraz stopniowe zwiększanie świadomości marki wśród ściśle określonych segmentów odbiorców), jak i operacyjnym (optymalizacja zasobów kreatywnych, poprawienie błędów w ustawieniach kampanii). W pierwszym okresie współpracy skupiliśmy się na testowaniu różnych linii kreatywnych oraz segmentów odbiorców docelowych i słów kluczowych o największym potencjale sprzedażowym.

Efekty zaskoczyły nawet nas

Wyniki przerosły nasze oczekiwania

Już w pierwszych miesiącach współpracy zwiększyliśmy wartość zakupu o 750% przy wykorzystaniu tego samego budżetu. Koniec roku zamknęliśmy ze wskaźnikiem ROAS na poziomie 12,72. Średni koszt za zakup w witrynie wyniósł 9,52 zł. 

Dzięki wprowadzonym zmianom oraz przeprowadzonym testom w najgorętszym okresie dla biznesów e-commerce (okres Black Week + ok. 2 tygodni przed) w porównaniu do podobnego okresu z zeszłego roku podnieśliśmy wskaźnik ROAS z poziomu 5,22 do poziomu 7,60, tym samym zwiększając poziom przychodów o 71%. Dodatkowo, nasze działania pozwoliły obniżyć średni koszt konwersji o 26% oraz zwiększyć liczbę transakcji o 60%. 

Działamy dalej z Yellow Tipi

Sukcesy, które odnieśliśmy w zakresie działań zaowocowały kontynuacją i rozszerzeniem współpracy. Rozszerzyliśmy kampanie performance na inne kraje: Polskę i Niemcy (Meta Ads) oraz Niemcy, Polskę i Czechy (Google Ads).