Wyzwanie: Stworzenie nowej marki na konkurencyjnym rynku usług ochrony mienia i osób, oraz usług porządkowych. Podkreślenie innowacyjnego charakteru oferty opartej w dużej mierze na automatyzacji i digitalizacji procesów security.

Efekt: Opracowana przez nas marka Savas z miesiąca na miesiąc generuje stabilny wzrost liczby zapytań ofertowych. Już blisko 30% spośród nich stanowią pytania o usługi zaawansowane (w tym zdalny monitoring wizyjny), sklasyfikowane na etapie początkowym, jako kluczowe dla rozwoju firmy.