Bill Gates kiedyś powiedział: „Gdybym miał ostatnie dolary, wydałbym je na Public Relations.” My również podzielamy tę opinię, uznając PR za kluczowy element budowania reputacji i wizerunku marek. Dlatego postanowiliśmy wzmocnić kompetencje działu PR w Wills Integrated. Od stycznia do naszej agencji dołączył Michał Pułka, który objął stanowisko Head of Public Relations.  

Michał Pułka to doświadczony specjalista ds. komunikacji, który swoje kompetencje rozwijał w takich obszarach jak Public Relations, zarządzanie kryzysowe, komunikacja korporacyjna czy planowanie strategiczne. Przez ponad 9 lat związany był z KRUK S.A., gdzie jako Head of Public Relations nadzorował pracę lokalnych zespołów PR spółki na 7 europejskich rynkach. Do jego obowiązków należało też tworzenie i wdrażanie strategii komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w Grupie KRUK oraz działań CSR. W ostatnich latach zdobywał doświadczenie w branżach biotechnologii oraz odnawialnych źródeł energii. W Wills Integrated Pułka będzie kierował pracami zespołu PR oraz odpowiadał za rozwój oferty Public Relations. 

Dołączenie Michała Pułki do Wills Integrated to kolejny etap przebudowy struktury agencji, której celem jest jeszcze efektywniejsze zarządzanie wielopoziomowymi projektami realizowanymi przez naszą firmę. Jego szeroka wiedza i bogate doświadczenie z pewnością przełożą się na wzmocnienie naszych kompetencji w obszarze PR oraz utrzymanie jakości usług na najwyższym poziomie”, podkreśla Wiktor Pastucha, CEO Wills Integrated.