Wills Integrated, prezentacja z wdrożeniami, wrzesień 2022 (Wiktor Pastucha)