„Zdobycie pozycji
Top of Mind na rosnącym
rynku aut elektrycznych”, Wills Integrated, czerwiec 2022