Wills Integrated, prezentacja z wdrożeniami, styczeń 2023