Wyzwanie: Zwiększenie znajomości oferty produktowej w ograniczonej terytorialnie grupie docelowej. Strona ofertowa skupiała się na możliwości budowania własnego pakietu usług. Potrzebowaliśmy reorganizacji customer journey.


Efekt: Wykorzystanie klimatycznych materiałów wideo pozwoliło na połączenie komunikacji produktowej z wizerunkową, co przełożyło się na efektywność kosztową kampanii. Stworzyliśmy wygodny szablon stron docelowych, dzięki czemu nie musimy obawiać się zmian w strukturze oferty. W trakcie pierwszych 3 miesięcy funkcjonowania nowego systemu prawie 25 tys. osób zainteresowało się ofertą Fibo.