Wyzwanie: Zbudowanie pozycji lidera w branży oraz wypromowanie nowego biznesowego wizerunku firmy przy jednoczesnym zwiększeniu dotarcia do nowych grup odbiorców.

Efekty: Usystematyzowanie komunikacji produktowej i regularne kontakty z mediami zaprocentowały dotarciem do ponad 2 milionów osób (tylko w Q 1-3 2019). Marka funkcjonuje obecnie, jako międzynarodowa Grupa Kapitałowa i  pojawia się w mediach biznesowych w kontekście m.in. zarządzania, handlu międzynarodowego, inwestycji, działalności CSR, sponsoringu sportowego.