Wyzwanie: Skupiliśmy się na zbudowaniu wizerunku marki-eksperta w mediach równolegle z rozbudowaniem komunikacji w kanałach SM.

Efekt: Przez rok wygenerowaliśmy ponad 200 wartościowych publikacji, a treści na Facebooku dotarły do ponad 1 mln użytkowników. Dzięki zbalansowaniu pomiędzy kluczowymi mediami online i offline w media planie, marka jest stale obecna przy najważniejszych wydarzeniach branżowych.