Efektywny i zgrany zespół pracowników to cel, do którego dąży (a przynajmniej powinien dążyć) każdy pracodawca. Jak zatem stworzyć idealny team i pozyskać najlepszych oraz najbardziej utalentowanych kandydatów z rynku? Jednym ze sposobów jest konsekwentna realizacja działań employer brandingowych, czyli budowanie spójnej i atrakcyjnej marki pracodawcy w oparciu o posiadane przez firmę zasoby. Kluczowe w całym procesie jest precyzyjne określenie Employer Value Proposition (EVP). To właśnie tego zadania podjęliśmy się, rozpoczynając współpracę z firmą Empirica, dostawcą wyspecjalizowanego oprogramowania w obszarze rynków finansowych i kryptowalut, FinTech, Robo Advisor czy Blockchain.  

Employer Value Proposition to – w dużym uproszczeniu – zestaw unikalnych cech wyróżniających firmę i składających się na przedstawianą przez nią ofertę zatrudnienia. To swego rodzaju obietnica, rodzaj niepisanej umowy zawieranej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. EVP to również odpowiedź na pytanie, dlaczego warto zatrudnić się w danym miejscu i pozostać w nim przez dłuższy czas. Rozpoczynając współpracę z Empiricą, wyszliśmy z założenia, że kluczem do stworzenia kompleksowej strategii employer brandingowej jest wypracowanie esencji tej marki, a następnie stworzenie Key Message i Key Visual skierowanych do potencjalnych pracowników.

Cele, jakie sobie postawiliśmy:

  • poznanie celów organizacji, kontekstu firmy, zebranie najważniejszych informacji dotyczących firmy i projektu
  • opracowanie esencji marki Empirica i przełożenie jej na Employer Value Proposition
  • stworzenie Key Message i Key Visual skierowanych do potencjalnych pracowników
  • selekcja narzędzi komunikacji
  • zwiększenie inboundu w rekrutacji oraz zbudowanie planu kolejnych kroków

Pracę rozpoczęliśmy od analizy otoczenia rynkowego, określenia kluczowych grup docelowych i możliwych punktów styku oraz oceny dotychczasowych działań w obszarze employer brandingu. Dodatkowo, sięgnęliśmy po narzędzie, jakim jest badanie IDI, czyli indywidualne wywiady pogłębione, które przeprowadziliśmy z przedstawicielami różnych działów firmy Empirica – zarówno pracownikami, jak i przedstawicielami zarządu.

Dzięki zaangażowaniu zespołu Wills Integrated, w skład którego wchodzili Antoni Olech, Wojciech Bzdyk, Jakub Żołnowski, Wasilisa Wziątek, Agnieszka Ostrowska, Małgorzata Kudła oraz Tomasz Gierwat, określone zostały priorytety komunikacji, które uwzględniliśmy w stworzonej całościowej strategii w obszarze EB, określającej sposoby funkcjonowania marki w ramach wskazanych kanałów komunikacji, a także wskazującej propozycje aktywności i działań zasięgowych wraz z budżetem oraz KPI w oparciu o informacje dotyczące celów i budżetu.