Wyzwanie: Jak ciekawie opowiedzieć o kołkach montażowych? Określanie i poszukiwanie nowych grup docelowych, dotarcie do nich z dopasowanym komunikatem.

Efekt: Zwiększenie zasięgu treści do poziomu 1 mln osób na miesiąc przy zachowaniu standardowych ograniczeń budżetowych. Naszymi działaniami w SM inspirują się nie tylko inne spółki fischer group, ale też branża.